معنی و ترجمه کلمه گواهى نمودن صحت وصیت نامه به انگلیسی گواهى نمودن صحت وصیت نامه یعنی چه

گواهى نمودن صحت وصیت نامه

probate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها