معنی و ترجمه کلمه گواهى چشمى به انگلیسی گواهى چشمى یعنی چه

گواهى چشمى

eyewitness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها