معنی و ترجمه کلمه گواهى به انگلیسی گواهى یعنی چه

گواهى

attestation
certification
deposition
evidence
testimony
testis
warrant
witness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها