معنی و ترجمه کلمه گواهینامه یا کاغذ دال بر پاکى و بى عیبى به انگلیسی گواهینامه یا کاغذ دال بر پاکى و بى عیبى یعنی چه

گواهینامه یا کاغذ دال بر پاکى و بى عیبى

clearance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها