معنی و ترجمه کلمه گواه دادگاه جنایى به انگلیسی گواه دادگاه جنایى یعنی چه

گواه دادگاه جنایى

state's evidence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها