معنی و ترجمه کلمه گوجه برقانى به انگلیسی گوجه برقانى یعنی چه

گوجه برقانى

prune

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها