معنی و ترجمه کلمه گودال سرچاه به انگلیسی گودال سرچاه یعنی چه

گودال سرچاه

cellar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها