معنی و ترجمه کلمه گودال مانند به انگلیسی گودال مانند یعنی چه

گودال مانند

fossate
foveal
foveate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها