معنی و ترجمه کلمه گود شدگى به انگلیسی گود شدگى یعنی چه

گود شدگى

depression


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها