معنی و ترجمه کلمه گود شدگى به انگلیسی گود شدگى یعنی چه

گود شدگى

depression

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها