معنی و ترجمه کلمه گوراسب به انگلیسی گوراسب یعنی چه

گوراسب

zebra

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها