معنی و ترجمه کلمه گورخر کوچک به انگلیسی گورخر کوچک یعنی چه

گورخر کوچک

onager

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها