معنی و ترجمه کلمه گورزاد به انگلیسی گورزاد یعنی چه

گورزاد

gnome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها