معنی و ترجمه کلمه گورستان به انگلیسی گورستان یعنی چه

گورستان

cemetery
charnel
god's acre
necropolis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها