معنی و ترجمه کلمه گورى به انگلیسی گورى یعنی چه

گورى

sepulchral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها