معنی و ترجمه کلمه گورکن به انگلیسی گورکن یعنی چه

گورکن

badger
pitman
sexton

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها