معنی و ترجمه کلمه گوریده شدن به انگلیسی گوریده شدن یعنی چه

گوریده شدن

ensnare
ensnarl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها