معنی و ترجمه کلمه گوریده کردن به انگلیسی گوریده کردن یعنی چه

گوریده کردن

foul
tangle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها