معنی و ترجمه کلمه گوریل به انگلیسی گوریل یعنی چه

گوریل

gorilla


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها