معنی و ترجمه کلمه گوریل به انگلیسی گوریل یعنی چه

گوریل

gorilla

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها