معنی و ترجمه کلمه گوزن آمریکایى شمالى به انگلیسی گوزن آمریکایى شمالى یعنی چه

گوزن آمریکایى شمالى

cariboo
caribou

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها