معنی و ترجمه کلمه گوزن راست شاخ نر دوساله به انگلیسی گوزن راست شاخ نر دوساله یعنی چه

گوزن راست شاخ نر دوساله

pricket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها