معنی و ترجمه کلمه گوزن سفید و شاخ بلند و بزرگ به انگلیسی گوزن سفید و شاخ بلند و بزرگ یعنی چه

گوزن سفید و شاخ بلند و بزرگ

wapiti

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها