معنی و ترجمه کلمه گوزن شمالى به انگلیسی گوزن شمالى یعنی چه

گوزن شمالى

elk
moose
reindeer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها