معنی و ترجمه کلمه گوزن نر سه ساله به انگلیسی گوزن نر سه ساله یعنی چه

گوزن نر سه ساله

sorrel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها