معنی و ترجمه کلمه گوزن نر به انگلیسی گوزن نر یعنی چه

گوزن نر

brocket
hart
roebuck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها