معنی و ترجمه کلمه گوزن کوچک به انگلیسی گوزن کوچک یعنی چه

گوزن کوچک

roe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها