معنی و ترجمه کلمه گوزن یال دار بزرگ آسیا به انگلیسی گوزن یال دار بزرگ آسیا یعنی چه

گوزن یال دار بزرگ آسیا

sambar
sambur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها