معنی و ترجمه کلمه گوساله زائیدن به انگلیسی گوساله زائیدن یعنی چه

گوساله زائیدن

calve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها