معنی و ترجمه کلمه گوساله وحشى به انگلیسی گوساله وحشى یعنی چه

گوساله وحشى

bullock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها