معنی و ترجمه کلمه گوساله به انگلیسی گوساله یعنی چه

گوساله

calf
veal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها