معنی و ترجمه کلمه گوسفند دنبه دار به انگلیسی گوسفند دنبه دار یعنی چه

گوسفند دنبه دار

broadtail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها