معنی و ترجمه کلمه گوسفند زنگوله دار به انگلیسی گوسفند زنگوله دار یعنی چه

گوسفند زنگوله دار

bellwether

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها