معنی و ترجمه کلمه گوسفند شاخ بلند انگلیسى به انگلیسی گوسفند شاخ بلند انگلیسى یعنی چه

گوسفند شاخ بلند انگلیسى

dorset horn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها