معنی و ترجمه کلمه گوسفند شاخ دراز به انگلیسی گوسفند شاخ دراز یعنی چه

گوسفند شاخ دراز

longhorn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها