معنی و ترجمه کلمه گوسفند قره کل به انگلیسی گوسفند قره کل یعنی چه

گوسفند قره کل

karakul
persian lamb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها