معنی و ترجمه کلمه گوسفند ماده به انگلیسی گوسفند ماده یعنی چه

گوسفند ماده

ewe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها