معنی و ترجمه کلمه گوسفند نر به انگلیسی گوسفند نر یعنی چه

گوسفند نر

heder
ram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها