معنی و ترجمه کلمه گوسفند نژاد لینکلن شایر به انگلیسی گوسفند نژاد لینکلن شایر یعنی چه

گوسفند نژاد لینکلن شایر

lincoln

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها