معنی و ترجمه کلمه گوشتالویى به انگلیسی گوشتالویى یعنی چه

گوشتالویى

brawniness
chubbiness
rondure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها