معنی و ترجمه کلمه گوشتخوارى به انگلیسی گوشتخوارى یعنی چه

گوشتخوارى

sarcophagy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها