معنی و ترجمه کلمه گوشتخوار به انگلیسی گوشتخوار یعنی چه

گوشتخوار

carnivore
sarcophagus
zoophagous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها