معنی و ترجمه کلمه گوشتى بودن به انگلیسی گوشتى بودن یعنی چه

گوشتى بودن

meatiness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها