معنی و ترجمه کلمه گوشتى به انگلیسی گوشتى یعنی چه

گوشتى

fleshy
meaty
sarcous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها