معنی و ترجمه کلمه گوشت آلود به انگلیسی گوشت آلود یعنی چه

گوشت آلود

doughface

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها