معنی و ترجمه کلمه گوشت آهو به انگلیسی گوشت آهو یعنی چه

گوشت آهو

venison

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها