معنی و ترجمه کلمه گوشت اسب به انگلیسی گوشت اسب یعنی چه

گوشت اسب

horseflesh

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها