معنی و ترجمه کلمه گوشت با استخوان دنده به انگلیسی گوشت با استخوان دنده یعنی چه

گوشت با استخوان دنده

short ribs

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها