معنی و ترجمه کلمه گوشت خرد کرده مخلوط با آرد و چاشنى سرخ کرده به انگلیسی گوشت خرد کرده مخلوط با آرد و چاشنى سرخ کرده یعنی چه

گوشت خرد کرده مخلوط با آرد و چاشنى سرخ کرده

swiss steak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها