معنی و ترجمه کلمه گوشت خرچنگ دریایى به انگلیسی گوشت خرچنگ دریایى یعنی چه

گوشت خرچنگ دریایى

lobster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها