معنی و ترجمه کلمه گوشت خشکانده به انگلیسی گوشت خشکانده یعنی چه

گوشت خشکانده

pemican
pemmican

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها