معنی و ترجمه کلمه گوشت خوک به انگلیسی گوشت خوک یعنی چه

گوشت خوک

lard
pork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها